About
Ð?i Phát là công ty chuyên s?n xu?t cung c?p bao bì theo các hình th?c si l?. Chuyên cung c?p bao jumbo, bao FIBC, bao container, bao sling, h?t nh?a.
#baojumbo #baojumbogiare #baojumbocu #bao1tan #baobigbag
Email: pkd@baobidaiphat.vn
Website: https://baojumbovn.com/
Ð?a ch?:S? 1, KP1, P, Long Bình Tân, Biên Hòa, Ð?ng Nai.
C?a hàng Trinh Ð?i - Ð?a ch? s? 15/2, KP Long Ði?m , P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, T?nh Ð?ng Nai.
SÐT: Mua bao PP: 0865 644 778 - 0933 014 008(Zalo, Viber)
Mua bao jumbo ,sling: 0828 009 008 (Zalo, Viber)
https://500px.com/p/daiphatbaojumbo?view=photos
https://www.tumblr.com/daiphatbaojumbo
https://www.kickstarter.com/profile/baojumbo/about
https://www.flickr.com/people/197871692@N07/
https://www.pinterest.com/daiphatbaojumbo/
https://www.youtube.com/@daiphatbaojumbo/about
https://www.instapaper.com/p/12112271
Comments
Issues with this site? Let us know.