About
"Máy hút mùi Bosch da d?ng v? m?u mã, giá thành, ch?t lu?ng t?t, d? ?n th?p nhung công su?t hút l?n. Máy du?c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Châu Âu .

Khi mua máy hút mùi Bosch, bán nên d?n tr?c ti?p showroom d? nghe tu v?n, test máy tr?c ti?p d? l?a ch?n s?n ph?m phù h?p.

Máy hút mùi Bosch du?c b?o hành lên t?i 36 tháng t?i nhà, d?i m?i trong 7 ngày n?u l?i c?a nhà s?n xu?t. Wepsite: https://abbaka.com.vn/may-hut-mui-bosch/
S? 180 Hoàng Qu?c Vi?t - C?u Gi?y
0913 790 409
hutmuibosch@hotmail.com
#bep #thiet_bi_gia_dung #bep_tu #may_rua_bat #may_hut_mui "
Comments
Issues with this site? Let us know.